چهارمين سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

باسمه ­تعالی

اطلاعیه شماره 1

به استحضار کلیه علاقه مندان به مباحث قابلیت اعتماد و کاربردهای آن می رساند

چهارمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 5 و 6 اردیبهشت ماه سال 1397 درمحل
مجتمع فرهنگی-رفاهی دانشگاه شیراز برگزار
خواهد شود. برای دریافت اطلاعات بیش تر به سامانه همایش های قطب علمی داده های
ترتیبی و فضایی به نشانی

http://wosdce.um.ac.ir/

مراجعه
نمایید.پ

راه های ارتباط با دبیرخانه سمینار

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telegram: https://t.me/ForthSeminaronReliability

Tel: +98 713 2288197

Fax: +98 713 2277194