مجموعه خلاصه مبسوط مقالات دومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

باسمه تعالی

به استحضار کلیه شرکت کنندگان محترم در

دومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

می‌رساند، مجموعه چکیده مبسوط مقالات سمینار) در دو بخش فارسی و انگلیسی) از طریق لینک های زیر قابل مشاهده است. بدیهی است که نویسندگان محترم مسئول صحت مطالب، اصالت و ویرایش علمی-ادبی مقالات خود بوده و قطب علمی داده‌های ترتیبی و فضایی مسئولیتی در این موارد ندارد.

مجموعه خلاصه مبسوط مقالات فارسی

مجموعه خلاصه مبسوط مقالات انگلیسی

با تشکر

دبیرخانه قطب