برنامه سخنرانی ها و پوسترهای دومین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

باسمه تعالی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در دومین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن می رساند که برای دریافت برنامه ارایه سخنرانی ها و پوسترها به فایل زیر مراجعه نمایند.

در ضمن توجه شرکت کنندگان گرامی را به تذکرات ذیل جلب می نماییم.

با تشکر

دبیرخانه قطب

برنامه ارایه سخنرانی ها و پوسترها

تذکر 1. با تلاش دلسوزانه کمیته اجرایی سمینار امکان اسکان شرکت کنندگان محترمی که برای روزهای سه شنبه 28 اردیبهشت و چهارشنبه 29 اردیبهشت درخواست خوابگاه داده بودند، در میهمانسرای دانشگاه تهران (هتل امید) (بجای خوابگاه) فراهم شده است. نشانی میهمانسرا در نقشه راهنمای محل برگزاری سمینار مشخص شده است.

تذکر 2. امکان پذیرش شرکت کنندگان در سمینار روز سه شنبه 28 اردیبهشت ساعت 16:00 الی 19:00 در محل اتاق 306 واقع در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر فراهم شده است. در ضمن، روز چهارشنبه 29 اردیبهشت از ساعت 7:30 صبح پذیرش انجام خواهد شد.