نقشه راهنمای محل های برگزاری دومین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

باسمه تعالی

لطفاً براي
دريافت نقشه راهنماي محل برگزاري، محل ميهمان سراي دانشگاه تهران و محل
غذاخوري و ساير اماکن دانشگاه تهران به نقشه زير مراجعه نماييد.

با تشکر دبیرخانه سمینار

نقشه راهنماي اماکن برگزاري سمينار