هزینه ها و نحوه اسکان دومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

لینک دریافت خبر

باسمه تعالی

اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی

سلام، لطفا برای ملاحظه هزینه ها و نحوه اسکان و ثبت نام نهایی در دومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن فایل زیر ملاحظه نمایید.

2nd Seminar on Reliability 3

با تشکر

دبیرخانه قطب