ثبت نام در دومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

متقاضیان محترم برای شرکت در دومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن لازم است به سامانه همایش های علمی قطب به نشانی wosdce.um.ac.ir مراجعه نمایند.