خلاصه و مجموعه مقالات نخستین سمینار قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

باسمه تعالی
ضمن تشکر از حضور فعال کلیه شرکت کنندگان محترم در نخستین سمینارنظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، به استحضار میرساند، خلاصه مقالات و مجموعه مقالات (ارائه شده در سمینار) سمینار در دو بخش فارسی و انگلیسی از طریق لینک های زیر قابل مشاهده است. با توجه به اتمام ویرایش مقالات، از تماس با دبیرخانه برای هر گونه اصلاح اجتناب نمایید
بديهي است که نويسندگان محترم مسؤول صحت مطالب، اصالت، و ويرايش علمي - ادبي مقالات خود بوده و قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی مسؤوليتي در اين موارد ندارد .

خلاصه مقالات فارسی

خلاصه مقالات انگلیسی

مجموعه مقالات فارسی

مجموعه مقالات انگلیسی