مراسم نکوداشت دکتر ارقامی

تقدیر از آقای دکتر ناصر رضا ارقامی در يازدهمين كنفرانس آمار ايران

با توجه به نقش آمار در پيشرفت وتوسعه علم و پژوهش و يافتن راه‌حل‌های مناسب در مسائل مختلف علمی و اجتماعی، انجمن آمار ايران از ميان کسانی‌که در اشاعه علمی آمار در ايران تأثير قابل توجهی داشته‌اند،‌ پيشکسوت آمار ايران را بر اساس ملاکهای زیر تعيين و معرفی می‌نمايد.

ملاك هاي فوق عبارتند از: دارای حسن شهرت و مقبوليت در جامعه آماری کشور- صاحب تفکر و برنامه‌ريزی مؤثر برای ارائه طرح‌های مناسب در تعيين،‌ ارتقاء، تعميق و تدوين دانش آماری - فعال و تأثيرگذار در توسعه تحقيقات نظری و کاربردی آمار- دارای سابقه مؤثر در اشاعه آمار و توسعه تحصيلات تکميلی - دارای درجه و رتبه علمی و تحصيلی - مدارج عاليه علمی، خدمات آموزشی،‌ پژوهشی و اجرايی - انتشار مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی- ابتکار و نوآوری در فعاليت‌های آموزشی،‌ پژوهشی و خدماتی آماری - راه‌اندازی يا عضويت در هيأت تحريريه مجلات علمی معتبر (داخلی و خارجی) - نقش مؤثر در گسترش فرهنگ آماری و اشاعه و به کارگيری علم آمار - نقش مؤثر در راه‌اندازی رشته‌های جديد يا مقاطع تحصيلی آمار- نقد،‌ بررسی و تأليف کتاب - شرکت فعال در برگزاری سمينارها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌ها- ارائه مقاله در سمينارها و کنفرانس‌های داخلی و خارجی - عضويت فعال در مجامع علمی داخلی و خارجی

براساس این آیین نامه آقای دکتر ناصر رضا ارقامی عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد بعنوان استاد پیشکسوت آمار سال( 1391) تعیین شد.

در مراسم افتتاحیه يازدهمين كنفرانس آمار ايران كه در شهريور ماه جاري و در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شد ، مراسم نکوداشت از آقای دکتر ارقامی عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد و استاد پيشكسوت آمار ايران برگزار و لوح تقدیر توسط آقاي دكترعادل آذر-رییس مرکز آمار ایران وآقاي دكتر محمدسعيدجبل عاملي ريیس دانشگاه علم و صنعت ايران وآقاي دكتراحمدپارسيان- ريیس انجمن آمار ایران به آقای دکتر ارقامی اهدا شد.

به این منظور یادنامه ای نيز توسط کمیته ای در گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد تدوین و توسط برگزارکنندگان کنفرانس در 700 نسخه چاپ و بین شرکت کنندگان در کنفرانس توزیع شد. بعلاوه فیلم کوتاهی نیز همزمان با اجرای مراسم در محل سالن همایش پخش شد.

فایل کتابچه نکوداشت