کتاب‌های منتشر شده توسط اعضای هسته

1. محمدزاده، محسن (1391) آمار فضایی و کاربردهای آن، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

کتاب آمار فضایی و کاربردهای آن که توسط آقای دکتر محسن محمدزاده عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هسته قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی تالیف شده است، توسط وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی برنده جایزه سی و یکمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی شد.
mohamadzahe1

اعضای هسته قطب ضمن تقدیر از فعالیت های شایسته آقای دکتر محمدزاده، این موفقیت را به ایشان تبریک و تهنیت عرض می نماید. لازم به ذکر است که شاخه آمار فضایی یکی از محورهای پژوهشی قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی است که آقای دکتر محسن محمدزاده مسئولیت هدایت و گسترش فعالیت های آن را به عهده دارند

2. اسدی، مجید (1391) آشنایی با نظریه قابلیت اعتماد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

کتاب آشنایی با نظریه قابلیت اعتماد که توسط آقای دکتر مجید اسدی عضو هسته قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی تألیف و در مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است در بیست وهفتمین دوره جایزه کتاب فصل در پاییز سال 1392 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شایسته تقدیر شناخته شد.
11

اعضای هسته قطب ضمن تقدیر از فعالیت های شایسته آقای دکتر اسدی، این موفقیت را به ایشان تبریک و تهنیت عرض می نماید. لازم به ذکر است که شاخه قابلیت اعتماد یکی از محورهای پژوهشی قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی است که آقای دکتر مجید اسدی مسئولیت هدایت و گسترش فعالیت های آن به عهده دارند

3. محتشمی برزادران، غلامرضا، نیلی، حمیدرضا و بزرگ نیا، ابوالقاسم (1393) ریاضیات پیشرفته، انتشارات دانشگاه بیرجند

4. Khaledi, B. (2012) Stochastic Orders for Some Useful Statistics: Convolutions and Order Statistics, Razi University