مقالات علمی پژوهشی

در راستای محورهای پژوهشی قطب، تاکنون مقالات زيادي توسط اعضاي هسته و وابسته قطب در مجلات معتبر علمی و بین المللی و مجموعه مقالات كنفرانس ها به چاپ رسیده است. علاقه مندان برای دریافت متن کامل مقالات می توانند با ذکر شماره مقاله و مشخصات آن با دبیرخانه قطب تماس حاصل نمایند.