فعالیت‌ها

در راستای اهداف تشکیل قطب علمی، فعالیت های زیر مورد توجه اعضای هسته بوده است:

1- ایجاد مرکز پژوهش های آماری

2- برگزاری همایش تخصصی بین المللی داده های ترتیبی

3- برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی تخصصی

4- برگزاری کارگاه های آموزشی بین رشته ای

5- دعوت از اساتید خارجی جهت ایراد سخنرانی های علمی

6- شرکت در کنفرانس ها و همایش های تخصصی خارجی

7- شرکت در دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت خارج کشور

8- برگزاری سخنرانی های تخصصی در داخل کشور

9- بازنگری سر فصل دروس مقاطع تحصیلی رشته آمار

10-تشویق دانشجویان ممتاز

11-برگزاری همایش سالانه روز ملی آمار و برنامه ریزی

12-تهیه کتب تخصصی و مجلات علمی معتبر

13-تشویق نویسندگان جهت چاپ مقالات علمی بین المللی

14-حمایت از مجلات علمی معتبر داخلی

15-ارائه مشورت آماری به مؤسسات دولتی و غیر دولتی

16-چاپ بیش از 150 عنوان مقاله در مجلات علمی- پژوهشی

17-ارائه بیش از 100 عنوان مقاله در کنفرانس ها و سمینارها

18-برگزاری مسابقات علمی در رشته آمار

19-حمایت از تألیف و ترجمه کتب تخصصی مورد نیاز رشته آمار

20-تهیه و انتشار خبرنامه انجمن آمار ایران

21-مشارکت در برگزاری همایش های تخصصی بین المللی

22-حمایت از برگزاری سمینارهای دانشجویی داخل کشور