حمایت از نشریات علمی

در جهت انتشار نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی در راستای محورهای پژوهشی قطب، هسته قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی مجلات علمی پژوهشی داخلی از جمله مجله پژوهش های علوم ریاضی مشهد، مجلات علمی پژوهشی انجمن آمار ایران را تحت حمایت مالی قرار داده است.

2431 :تعداد دفعات بازیدبازدید

تعداد کل بازدید: 307222
تعداد کاربران آنلاین: 1منوها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.