فعالیت ها

در راستای اهداف تشکیل قطب علمی، فعالیت های زیر مورد توجه اعضای هسته بوده است:

1-    ایجاد مرکز پژوهش های آماری

2-    برگزاری همایش تخصصی بین المللی داده های ترتیبی

3-    برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی تخصصی

4-    برگزاری کارگاه های آموزشی بین رشته ای

5-    دعوت از اساتید خارجی جهت ایراد سخنرانی های علمی

6-    شرکت در کنفرانس ها و همایش های تخصصی خارجی

7-    شرکت در دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت خارج کشور

8-    برگزاری سخنرانی های تخصصی در داخل کشور

9-    بازنگری سر فصل دروس مقاطع تحصیلی رشته آمار

10-تشویق دانشجویان ممتاز

11-برگزاری همایش سالانه روز ملی آمار  و برنامه ریزی

12-تهیه کتب تخصصی و مجلات علمی معتبر

13-تشویق نویسندگان جهت چاپ مقالات علمی بین المللی

14-حمایت از مجلات علمی معتبر داخلی

15-ارائه مشورت آماری به مؤسسات دولتی و غیر دولتی

16-چاپ بیش از 150 عنوان مقاله در مجلات علمی- پژوهشی

17-ارائه بیش از 100 عنوان مقاله در کنفرانس ها و سمینارها

18-برگزاری مسابقات علمی در رشته آمار

19-حمایت از تألیف و ترجمه کتب تخصصی مورد نیاز رشته آمار

20-تهیه و انتشار خبرنامه انجمن آمار ایران

21-مشارکت در برگزاری همایش های تخصصی بین المللی

22-حمایت از برگزاری سمینارهای دانشجویی داخل کشور

2284 :تعداد دفعات بازیدبازدید

تعداد کل بازدید: 307229
تعداد کاربران آنلاین: 1منوها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.