حمایت از رساله ها و پایان نامه های دانشجویی

از جمله فعالیت های قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی، حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری مرتبط با اهداف قطب است.

2734 :تعداد دفعات بازیدبازدید

تعداد کل بازدید: 307221
تعداد کاربران آنلاین: 1منوها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.